Odťahová a asistenčná služba Brezno Vám ponúka:

Odťahová služba:

* vyslobodenie a odťah havarovaných a poškodených vozidiel odťahovým

  špeciálom s hydraulickou rukou a hydraulickými okuliarmi

* preprava vozidiel na ekologickú likvidáciu

* sprostredkovanie vyradenia vozidla z evidencie

* preprava pojazdných vozidiel

* odťah a prevoz dvoch vozidiel súčasne

* prevoz stavebných strojov(UNC,bagre,traktory,VZV) do 5 ton

Asistenčná služba:

* naštartovanie vozidla

* odomykanie vozidiel

* doplnenie pohonných hmôt

* oprava alebo výmena pneumatiky pri defekte

* sprievodné vozidlo

* drobné závady, ktorých opravu je možné vykonať na mieste 

* vyslobodenie vozidla mimo komunikácii pomocou terénneho vozidla s

  navijakom

Iné služby:

* sprostredkovanie vyradenia vozidla z evidencie

* odvoz posádky odťahovaného vozidla

* úschova odtiahnutých vozidiel aj vo vykurovanej garáži